• Početna
 • O Nama
  • Pumpe za vodu

   Water pumps icon

   Elektro motori

   Electric motors icon

   Varijatori

   Variator icon
 • Kontakt

Colp

Submersible pump Colp

Potopne pumpe za pumpanje rashladnih tečnosti. Produženi dizajn vratila čini pumpe pogodnim za pumpanje tekućina, rashladnih tekućina i ulja koji mogu negativno utjecati na zaptivanje motora u konvencionalnim pumpama. Radno kolo i osovina pumpe su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Korišteni materijali vrhunskog kvaliteta čine pumpe pogod-
nim za medije sa temperaturama od 0 do 90°C i maksimalnim viskozitetom od 150mm2 s-1, pri maksimalnoj temperaturi okoline od 50°C. Maksimalni radni pritisak pumpe je 0,3 MPa. Maksimalni prečnik nečistoća je 0,5 mm.

UPOTREBA:
Pumpanje rashladnih tečnosti, tečnosti za sečenje, ulja u alatnim mašinama i svim mašinama koje zahtevaju cirkulaciju rashladne tečnosti

Submersible pump Colp Flow/Head table
Submersible pump Colp Parameters table

IP

Submersible pump IP inox
Submersible pump IP plastic

IP potopne plastične pumpe dizajnirane za pumpanje čiste i malo kontaminirane vode. Pumpe imaju izlazni priključak na koji se odvodna crijeva razlikuju
mogu se spojiti prečnici ovisno o zahtjevima korisnika. Mala veličina i mala težina čine pumpe izuzetno lakim za rukovanje i održavanje. Pumpe su opremljene plivajućim prekidačima za automatsku kontrolu pumpe. Sve pumpe se isporučuju sa termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.

IP INOX pumpe imaju sličan dizajn kao IP pumpe, ali je njihovo kućište napravljeno od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika AISI 304.

UPOTREBA:
Odvodnjavanje poplavljenih prostorija, bazena, bunara. Pumpe se mogu koristiti u buna- rima i za dobijanje vode iz zahvata čija je površina vode blizu nivoa tla. Pumpe se mogu koristiti i za pumpanje kišnice.

Submersible pump IP Flow/Head table
Submersible pump IP parameters table

IPE, IPK

Submersible pump IPE 400
Submersible pump IPK 400

IPE 400 – potopna plastična pumpa dizajnirana za pumpanje čiste i malo kontaminirane vode. Pumpe imaju izlazni priključak na koji se mogu priključiti odvodna crijeva različitih promjera. IPE400 je opremljen elektronskim plovkom/sondom tako da se pumpa može koristiti u uskim bunarima. Mala veličina i mala težina čine pumpe izuzetno lakim za rukovanje i održavanje. Sve pumpe se isporučuju sa termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.

IPK 400 – pumpa ima sličan dizajn kao IPE pumpe, ali prekidač nije zasnovan na sondama već na plovku koji radi u vertikalnom položaju unutar posebnog kanala. Poput IPE pum- pe, može se postaviti u uski bunar, što možda nije moguće kod IP pumpi zbog prekidača na plovak koji je povezan kablom od 30 cm, što povećava prečnik pumpe.

UPOTREBA:
Odvodnjavanje poplavljenih prostorija, bazena, bunara. Pumpe se mogu koristiti u buna- rima i za dobijanje vode iz zahvata čija je površina vode blizu nivoa tla. Pumpe se mogu koristiti i za pumpanje kišnice.

Submersible pump IPE 400/ IPK 400 Flow/Head table
Submersible pump IPE 400/IPK 400 parameters table

IPC 550

Submersible pump IPC 550

Potopna plastična pumpa dizajnirana za pumpanje čiste i malo kontaminirane vode. IPC 550 pumpa ima izlazni priključak sa navojem sa ugrađenim nepovratnim ventilom na koji se mogu pričvrstiti 3 različita adaptera kako bi se prečnik izlaza prilagodio individualnim zahtevima. Pumpe imaju rashladni omotač tako da ne moraju biti potpuno potopljena. Nakon uklanjanja usisnog filtera, voda se može ispumpati do 1 mm. Pumpanje može početi na nivou iznad 5 mm. Kao IPE i IPK pumpe, IPC 550 pumpa je opremljena integrisanim prekidačem tako da se može koristiti u uskim bunarima. Dodatna prednost je mogućnost odabira automatskog ili ručnog načina rada. Kao IPE i IPK pumpe, sve pumpe se isporučuju sa termalnom zaštitom koja je ugrađena u namotaj motora.

UPOTREBA:
Odvodnjavanje poplavljenih prostorija, bazena, bunara. Pumpe se mogu koristiti u buna- rima i za dobijanje vode iz zahvata čija je površina vode blizu nivoa tla. Pumpe se mogu koristiti i za pumpanje kišnice.

Submersible pump IPC 550 Flow/Head table
Submersible pump IPC 550 parameters table

MULTI IP 800 INOX, MULTI IP 1000 AUTO

Submersible pump Multi IP 800 INOX/Multi IP 1000 AUTO

Multi IP 800 INOX
Potopne pumpe visokog pritiska dizajnirane za navodnjavanje. Pumpe imaju kućište od nerđajućeg čelika i višestepenu hidrauliku. Pumpe imaju rashladni omotač tako da ne moraju biti potpuno potopljene. Filterska mreža postavlje- na na dnu pumpe omogućava pumpanje vode do 5 cm. Multi IP 800 INOX opremljen je plivajućim prekidačem za automatsku kontrolu pumpe. Kao IPE i IPK pumpe, sve pumpe se isporučuju sa ugrađenom termičkom zaštitom.

Multi IP 1000 AUTO
Pumpe sa istim hidrauličkim komponentama kao Multi IP 800 INOX, ali sa ugrađenim kontrolerom rada pumpe umjesto prekidača s plovkom. Kada je izlazni ventil zatvoren, pumpa se zaustavlja i prelazi u standby mod održava- jući konstantan pritisak u sistemu. Kada se otvori izlazni ventil, pumpa će se automatski pokrenuti.

UPOTREBA:
Snabdijevanje kuća vodom iz prstenastih bunara i za sisteme za navodnjavanje vrtova. Pumpe se mogu koristiti u bunarima i za dobijanje vode iz zahvata čija je površina vode blizu nivoa tla.

Submersible pump Multi IP 800 INOX/Multi IP 1000 AUTO Flow/Head table
Submersible pump Multi IP 800 INOX/Multi IP 1000 AUTO Parameters table

H-SWQ

Submersible pump HSWQ

Potopne pumpe visokog pritiska dizajnirane za pumpanje čiste i malo kontaminirane vode. Zbog visokog napona, pumpe se koriste u poljoprivredi, za navodnjavanje.
Dizajn i korišćeni materijali omogućavaju pumpanje vode koja sadrži male količine mehaničkih nečistoća sa maksimalnim prečnikom čestica od 1 mm. Pumpe ne bi trebalo da pumpaju vodu sa peskom. H-SWQ 1500 i H-SWQ 1800 pumpe su opremljene plivajućim prekidačem za automatsku kontrolu pumpe. Propeleri pumpe H-SWQ 1800 su izrađeni od izdržljive plastike, H-SWQ 1500 i H-SWQ 2200 impeleri su napravljeni od nerđajućeg čelika. Sve pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.

UPOTREBA:
Navodnjavanje i odvodnjavanje u poljoprivredi, vodosnabdijevanje domaćinstava i poljoprivredna gazdinstva sa prstenastih bunara, jezera i rijeka, navodnjavanje vrtova. Odvodnjavanje poplavljenih prostorija, kuća, garaža i prostorija.

Submersible pump HSWQ Flow/Head table
Submersible pump HSWQ parameters table

MAGNUM

Submersible pump Magnum

Potopne pumpe dizajnirane za pumpanje kanalizacije i vode iz poplavljenih prostorija. Pumpa je dostupna sa plivajućim prekidačem za automatsku kontrolu rada ili bez plivajućeg prekidača. Na- vojni izlazni priključak i set adaptera omogućavaju spajanje odvodnog crijeva pomoću obujmice za crijevo ili spojnice za brzo spajanje. Magnum pumpe su opremljene termalnom zaštitom ugrađen- om u namotaj motora. Kućište motora je izrađeno od aluminijuma, a radno kolo od livenog gvožđa. Pumpe Magnum 2500 i 2900 su dostupne sa i bez prekidača s plovkom.

UPOTREBA:
Ispumpavanje kanalizacije iz domaćih septičkih jama i odvodnjavanje poplavljenih prostorija, kuća, garaža i prostorije. Ispumpavanje kišnice i površinske vode iz bara, jezera i rijeka, dovod vode do vodotoka

Submersible pump Magnum Flow/Head table
Submersible pump Magnum parameters table

WQF

Submersible pump WQF

Potopne pumpe dizajnirane za pumpanje kanalizacije, prljave vode i vode iz poplavljenih prostorija. Pumpe su opremljene plivajućim prekidačima za automatsku kontrolu pumpe. Navojni izlazni priključak i set adaptera omogućavaju spajanje od- vodnog crijeva pomoću obujmice za crijevo ili spojnice za brzo spajanje. WQF pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora. Kućište motora je izrađeno od nerđajućeg čelika AISI304, a impeler je od sivog livenog gvožđa.

UPOTREBA:
Ispumpavanje otpadnih voda iz domaćih septičkih jama i odvodnjavanje poplavljenih prostorija, kuća, garaža i prostorija. Ispumpavanje kišnice i površinske vode iz bara, jezera i rijeka, dovod vode do vodotoka.

Submersible pump WQF Flow/Head table
Submersible pump WQF Parameters table

SWQ PRO

Submersible pump SWQ-PRO

Profesionalna potopna pumpa u skladu sa najzahtjevnijim evropskim standardima, namijenjena kupcima koji u svom profesionalnom radu koriste drenažne pumpe. Zbog upotrebe zatvorenog radnog kola, pumpa može pumpati čistu i malo kontaminiranu vodu. Sa svojim motorom od 1500 W, izlazom od 3 inča i maksimalnim protokom do 1400 l/min, kao i relativno malom težinom, pumpa se može koristiti za odvodnjavanje poplavljenih kuća, prostorija i garaža tokom manjih i većih poplava. Pumpa je opremlje- na plivajućim prekidačem za kontrolu rada i termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.                  UPOTREBA:

Pumpanje kišnice i površinske vode. Odvodnja poplavljenih domaćinstava, poljop- rivrednih gazdinstava, prostorija i garaža. Pumpanje rashladne ili procesne vode u industrijskim sistemima. Koristi se u poljoprivredi za odvodnjavanje i navodnjavanje. Pumpa se može koristiti u ribnjacima.

Submersible pump SWQ-PRO Flow/Head table

CTR

Submersible pump CTR

Serija potapajućih pumpi sa sistemom rezanja dizajniranih za pumpanje kućne ka- nalizacije. U slučaju poplave mogu se koristiti za odvodnjavanje prostorija. Robusna konstrukcija pumpe od izdržljivog livenog gvožđa, sistem rezanja sa reznim nožem i veoma pristupačna cena učinili su pumpe veoma popularnim među pojedinačnim kupcima. Pumpe su opremljene plivajućim prekidačem za automatski rad. Kako

bi se osigurao pouzdan rad, pumpe su opremljene zaštitom od preopterećenja postavljenom na kabel. Izlaz pumpe omogućava spajanje ispusnog crijeva pomoću obujmice za crijevo ili brzog spajanja.

UPOTREBA:
Ispumpavanje otpadnih voda iz domaćih septičkih jama i odvodnjavanje poplavl- jenih prostorija, kuća, garaža i prostorija. Ispumpavanje kišnice i površinske vode iz bara, jezera i rijeka, dovod vode do vodotoka.

Submersible pump CTR Flow/Head table
Submersible pump CTR Parameters table
Scroll to Top