• Početna
 • O Nama
  • Pumpe za vodu

   Water pumps icon

   Elektro motori

   Electric motors icon

   Varijatori

   Variator icon
 • Kontakt

Potopne pumpe za arteške bunare

Submersible pumps for artesian and deep wells SX 25, 40, 70, 100, 180, 300

SX 25, 40, 70, 100, 180, 300

Multistage stainless steel submersible pump for 4 inch wells.

Submersible pumps for artesian and deep wells SXT 619, 636, 652, 668

SXT 619, 636, 652, 668

Multistage stainless steel submersible pump for 6 inch wells. 

Submersible pumps for artesian and deep wells SCM-F

SCM-F

Multistage submersible pump for 6 inch wells.

Submersible pumps for artesian and deep wells SP 50, 70, 100, 140, 200, 400

SP 50, 70, 100, 140, 200, 400

Multistage submersible pump for 4 inch wells.

Submersible pumps for artesian and deep wells SVM

SVM

Peripheral turbine anti-block pump for 4 inch wells.

Submersible pumps for artesian and deep wells SX 25, 40, 70, 100, 180, 300
Submersible pumps for artesian and deep wells SXT 619, 636, 652, 668

SX 25, 40, 70, 100, 180, 300

Višetepena inox potopna pumpa za 4 inčne bunare.

SXT 619, 636, 652, 668

Višestepena inox potopna pumpa za 6 inčne bunare. 

Submersible pumps for artesian and deep wells SCM-F
Submersible pumps for artesian and deep wells SP 50, 70, 100, 140, 200, 400
Submersible pumps for artesian and deep wells SVM

SCM-F

Višetepena potopna pumpa za 6 inčne bunare.

SP 50, 70, 100, 140, 200, 400

Višestepena potopna pumpa za 4 inčne bunare. 

SVM

Periferna turbina antiblokirajuća pumpa za 4 inčne bunare.

Potopne pumpe za duboke bunare

Submersible pumps for deep wells 3”SKM 100, 4”SKM 100

3”SKM 100

3” (prečnik 75 mm) višestepena periferna pumpa za duboke bunare. Zbog malog prečnika, pumpa se može ugraditi u bunar sa cevima prečnika 25 cm. Ovisno o zahtjevima kupca, pumpa može biti opremljena stand- ardnim kablom od 15 ili 20 m sa utikačem.

Zbog kondenzatora ugrađenog u motor, pumpa je spremna za ugradnju odmah nakon raspakivanja. Pumpa se isporučuje sa termo zaštita ugrađena u namotaj motora.

4”SKM 100

4” (98 mm prečnika) periferne pumpe za duboke bunare. Pumpe su dizajnirane za bunare od najmanje
4 inča. Izdržljivi materijali kao što su nerđajući čelik i mesing su bili koristi se u proizvodnji impelera pumpi. Pumpe su dostupne sa sljedećim kablovima za napajan- je koji se završavaju utikačem.

UPOTREBA:

Opskrba vodom obiteljskih kuća i kuća za odmor. Navodnjavanje vrtova.

Submersible pumps for deep wells 3”SKM 100, 4”SKM 100 Flow/Head table
Submersible pumps for deep wells 3”SKM 100, 4”SKM 100 Parameters table
Submersible pumps for deep wells OLA / OLA INOX, OLA AUTO

OLA / OLA INOX

Višestepene pumpe za duboke bunare prečnika 98 mm za prstenaste i izbušene bušotine prečnika najmanje 4”. Pumpe imaju plašt za hlađenje motora tako da ne moraju biti potpuno potopljene, a nema potrebe za omotanom cijevi, što je potrebno za klasične višestepene pumpe. Zbog kondenzatora ugrađenog u motor, pumpa je od- mah nakon toga spremna za ugradnju raspakivanje. Pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.

OLA AUTO

OLA AUTO pumpe su opremljene automatskom kontrolom pumpe tako da nema po- trebe za ugradnjom dodatne opreme kao što je presostat ili eksterna PC ili SK kontrola. Princip rada senzora zasniva se na praćenju protoka. Kada je pumpa povezana na električni ili hidraulični sistem, otvaranje slavine će pokrenuti pumpu, a zatvaranje će zaustaviti pumpu u roku od nekoliko sekundi. Pumpa ima ugrađen nepovratni ventil koji ograničava povrat vode iz sistema.

Submersible pumps for deep wells OLA / OLA INOX, OLA AUTO Flow/Head table
Submersible pumps for deep wells OLA / OLA INOX, OLA AUTO Parameters table
Submersible pumps for deep wells 3″ Ti

2,5″ STM

2,5” (66 mm prečnika) višestepene pumpe za duboke bunare
sa povećanom otpornošću na pijesak. Pumpe 2,5 STM bile su prve više- stepene pumpe dostupne na poljskom tržištu sa prečnikom manjim
od 3”. Kondenzator pumpe je ugrađen u motor. Pumpe su dostupne sa kablom dužine 1,5 m ili 20 m osnovni kabl završen utikačem. Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera” i odabirom materijala otpornih na habanje. Pumpe su opremljene sa termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.

UPOTREBA:
Opskrba vodom obiteljskih kuća i kuća za odmor. Navodnjavanje malih vrtova.

Submersible pumps for deep wells 2,5″ STM Flow/Head table
Submersible pumps for deep wells OLA / OLA INOX, OLA AUTO Parameters table
Submersible pumps for deep wells 2,5″ STM

3″ Ti

3 inča (74 mm prečnika) višestepene pumpe za duboke bunare
sa povećanom otpornošću na pijesak, namijenjen za bušotine od 3 i 4 inča. Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plu- tajućih impelera” i izborom materijala otpornih na habanje: mesing, nehrđajući čelik AISI 304 i visokokvalitetni plastični materijali. Kondenzator pumpe je ugrađen u motor tako da je električni sistem mnogo jednostavniji nego u slučaju pumpi sa kontrolnom kutijom. Pumpe su dostupne sa 1,5 m dugačkim kablom ili 20 m dugim osnovnim kablom sa utikačem. Pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora. Zbog pouzdanog rada i visokih performansi, 3”Ti pumpe su među najčešće instaliranim 3” pumpama u Poljskoj.
UPOTREBA:
Opskrba vodom obiteljskih kuća i kuća za odmor. Navodnjavanje vrtova.

Submersible pumps for deep wells 3″ Ti Flow/Head table
Submersible pumps for deep wells 3″ Ti Parameters table
Submersible pumps for deep wells 3″ STM

3″ STM

Višestepene pumpe za duboke bunare prečnika 75 mm sa povećanom otpornošću na pesak, namenjene za bunare od 3 i 4 inča. Povećana otpor- nost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera” i odabirom materijala otpornih na habanje. Kondenzator pumpe je ugrađen u motor tako da je električni sistem mnogo jednostavnije nego u slučaju pumpi sa kontrolnom kutijom. Pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađen- om u namotaj motora. Pumpe su dostupne sa 1,5 m dugačkim kablom ili 20 m dugim osnovnim kablom sa utikačem. Glavna prednost 3STM pumpi je njihova do 100l/min. protok, izuzetno visok kao za 3” pumpe.

UPOTREBA:
Opskrba vodom obiteljskih kuća i kuća za odmor. Navodnjavanje vrtova. Odvodnjavanje/odvodnjavanje.

Submersible pumps for deep wells 3″ STM Flow/Head table
Submersible pumps for deep wells 3″ STM Parameters table
Submersible pumps for deep wells 3″ ISP

3″ ISP

Višestepene pumpe za duboke bunare od nerđajućeg čelika prečnika 76 mm namenjene za bunare minimalnog prečnika 4” Maksimalni sadržaj pijeska u vodi je do 3%. Zbog korišćenih materijala, ISP pumpe su među najizdržljivijim pumpama za duboke bunare. Ulaz, izlaz, kućište, osovina i impeler su u potpunosti izrađeni od nerđajućeg čelika. Pumpe se isporučuju sa 3” motorima hlađenim uljem.

3“ ISP serija su prve pumpe u potpunosti napravljene od nerđajućeg čelika dostupne na pol- jskom tržištu. Pumpe imaju kabl za napajanje dužine 2 m koji se može produžiti.
Na zahtjev, kabel se može produžiti za bilo koju dužinu.

UPOTREBA:
Opskrba vodom obiteljskih kuća i kuća za odmor. Navodnjavanje vrtova. Odvodnjavanje/ odvodnjavanje.

Submersible pumps for deep wells 3″ ISP Flow/Head table
Submersible pumps for deep wells 3″ ISP Parameters table
Submersible pumps for deep wells 3,5″ SDM

3,5″ SDM

Višestepene pumpe za duboke bunare prečnika 90 mm
sa povećanom otpornošću na pijesak. Napajanje 230 V~ /50 Hz. IBO SDM serija je bila prve pumpe na tržištu koje su bile poznate kao “otporne na pijesak”. Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera” i izborom materijala otpornih na habanje: mesing, nehrđajući čelik AISI 304 i visoki kvalitetni plastični materijali.Pumpe su opremljene termalnom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.Sa svojim malim prečnikom, kondenzatorom ugrađenim u motor i fabrički montiranim kablom dužine 20m, pumpa je spremna za ugradnju odmah nakon raspakivanja.
Pumpe 3.5SDM bile su prve pumpe prečnika 90 mm u Poljskoj i trenutno su među najčešće instaliranim pumpama od strane instalacijskih usluga.
UPOTREBA:
Opskrba vodom obiteljskih kuća i kuća za odmor. Navodnjava- nje vrtova. Odvodnjavanje/odvodnjavanje.

Submersible pump 3,5″ SDM Flow/Head table
Submersible pump 3,5″ SDM Parameters table
Submersible pump 4″ SD/4″ SDM

4″ SD/4″ SDM

Višestepene pumpe za duboke bunare prečnika 98 mm sa povećanom otpornošću na pesak, namenjene za bunare prečnika minimalno 4 inča.

Sve SD pumpe imaju odobrenje PZH (Nacionalni institut za higijenu). 4SD/4SDM pumpe su dostupne sa IBO i IBO ITALY motorima kao verzije 400V~3 /50Hz i 230V / 50Hz. Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera” i izborom materijala otpornih na habanje: ulaz i izlaz od mesinga, kućište od nehrđajućeg čelika AISI 304, osovina i filterska mreža, te impeleri od visokokvalitetnih plastičnih materijala. Pumpe sa 230 V ~ / 50 Hz motorima opremljene su kontrolnom kutijom sa ugrađenim kondenzatorom i prekostrujnom zaštitom. Pumpe sa motorima od 0,75 kW do 2,2 kW dostupne su sa kablom dužine 1,5 m ili 20 m. Pumpe 4SD 2/12 imaju kabl za napajanje od 20 m.

Pumpe sa motorima od 3 kW do 4 kW dostupne su sa 2 m dugačak kabl. Pumpe sa motorima od 5,5 kW do 7,5 kW dostupne su sa kablom dužine 3 m. Na zahtjev, kabel se može produžiti za bilo koju dužinu. IBO 4SD serija su prve pumpe na tržištu koje su bile poznate kao “otporne na pijesak”. Trenutno su među rijetkima na tržištu koje pružaju tako visoku otpornost na pijesak. Maksimalni sadržaj pijeska u vodi je do 5%.

Primjena:
Snabdijevanje vodom obiteljskih kuća i farmi iz dubokih bunara. Navodnjavanje vrtova i voćnjaka. Odvodnjavan- je/odvodnjavanje zemljišta. Sistemi vodosnabdijevanja. Industrijske primjene.

Submersible pump 4″ SD/4″ SDM/Parameters table
Submersible pump 4″ ISP/4″ ISPM

4″ ISP/4″ ISPM

Višestepene pumpe za duboke bunare od nerđajućeg čelika prečnika 98 mm namenjene za bunare prečnika minimalno 4”. Maksimalni sadržaj pijeska u vodi je do 0,3%.
Zbog korišćenih materijala, ISP pumpe su među najizdržljivijim pumpama za duboke bunare. Ulaz, izlaz, kućište, osovina i impeleri su u potpunosti izrađeni od nerđajućeg čelika.

Dostupne su 4 ISPM pumpe sa IBO i IBO ITALIJA 230 V ~ / 50Hz motorima. Dostupne su 4 ISP pumpe sa IBO i IBO ITALIJA 400 V ~ / 50Hz motorima.

Pumpe sa 230 V ~ / 50 Hz motorima opremljene su kontrolnom kutijom sa ugrađenim kondenzatorom i prekostrujnom zaštitom.
Pumpe sa motorima od 0,75 kW do 2,2 kW dostupne su sa kablom dužine 1,5 m ili 20 m. Na zahtjev, kabel se može produžiti za bilo koju dužinu.

Primjena:
Snabdijevanje vodom obiteljskih kuća i farmi iz dubokih bunara. Navodn- javanje vrtova i voćnjaka. Odvodnjavanje/odvodnjavanje zemljišta. Sistemi vodosnabdijevanja. Industrijske primjene.

Submersible pump 4″ ISP/4″ ISPM/Parameters table
Submersible pump IBQ HIGH SPEED DEEP WELL PUMPS

IBQ PUMPE VELIKE BRZINE ZA DUBOKE BUNARA

IBQ višestepene centrifugalne pumpe za duboke bunare dizajnirane su za rad u izbušenim bunarima i otvorenim rezervoarima vode. Za razliku od drugih pumpi za duboke bunare, IBQ ima napredne motore koji štede energiju sa trajnim magnetima i frekventnim pretvaračem. Kao rezultat toga, motor postiže 6000 o/min i vrlo visoke performanse.

Primjena:

Snabdijevanje vodom obiteljskih kuća i farmi iz dubokih bunara. Navodnjavanje vrtova i voćnjaka. Odvodnjava- nje/odvodnjavanje zemljišta. Sistemi vodosnabdijevanja. Industrijske primjene.

Pumpe sa 230 V ~ / 50 Hz motorima opremljene su kontrolnom kutijom sa ugrađenim kondenzatorom i prekostrujnom zaštitom.
Pumpe sa motorima od 0,75 kW do 2,2 kW dostupne su sa kablom dužine 1,5 m ili 20 m. Na zahtjev, kabel se može produžiti za bilo koju dužinu.

Primjena:
Snabdijevanje vodom obiteljskih kuća i farmi iz dubokih bunara. Navodn- javanje vrtova i voćnjaka. Odvodnjavanje/odvodnjavanje zemljišta. Sistemi vodosnabdijevanja. Industrijske primjene.

Submersible pump IBQ HIGH SPEED DEEP WELL PUMPS/Parameter table
Submersible pump 5″ SD

5″ SD

Višestepene pumpe za duboke bunare prečnika 127 mm sa povećanom otpornošću na pesak, namenjene za najmanje 5” bunare. IBO SD serija su bile prve pumpe na tržištu koje su bile poznate kao “otporne na pijesak”. “Otpornost na pijesak” je neupitna pred- nost IBO pumpi nad konkurentskim proizvodima zbog njihovog inovativnog i rijetkog dizajna sa povećanom otpornošću na pijesak, neuobičajeno za pumpe od 3 inča. Za pumpe 5SD 25, maksimalni sadržaj pijeska u vodi je 5%. Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera”.

Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera”. Po želji se može ugraditi kabl bilo koje dužine.
UPOTREBA:
Snabdijevanje velikih farmi vodom iz dubokih vodozahvata, navodnjavanje vrtova i voćnjaka, grmlja i rasadnika, drenaža/odvodnjavanje zemljišta. Sistemi vodosnabdijevan- ja, industrijske primjene.

Pumpe sa 230 V ~ / 50 Hz motorima opremljene su kontrolnom kutijom sa ugrađenim kondenzatorom i prekostrujnom zaštitom.
Pumpe sa motorima od 0,75 kW do 2,2 kW dostupne su sa kablom dužine 1,5 m ili 20 m. Na zahtjev, kabel se može produžiti za bilo koju dužinu.

Primjena:
Snabdijevanje vodom obiteljskih kuća i farmi iz dubokih bunara. Navodn- javanje vrtova i voćnjaka. Odvodnjavanje/odvodnjavanje zemljišta. Sistemi vodosnabdijevanja. Industrijske primjene.

Submersible pump 5″ SD Flow/Head table
Submersible pump 5″ SD Parameters table
Submersible pump 6″ SD

6″ SD

Višestepene pumpe za duboke bunare od 146 mm sa povećanom otpornošću na pesak, namenjene za najmanje 6” bunare. IBO SD serija su bile prve pumpe na tržištu koje su bile poznate kao “otporne na pijesak”.

“Otpornost na pijesak” je neupitna prednost IBO pumpi u odnosu na konkurentske proizvode zbog njihovog inovativnog i rijetkog dizajna s pov- ećanom otpornošću na pijesak, što je neuobičajeno za 6-inčne pumpe.

Za pumpe 6SD 25, maksimalni sadržaj pijeska u vodi je 5%. Povećana otpornost na pijesak postiže se korištenjem “plutajućih impelera”. Pumpe su dostupne sa 6 inčnim IBO ili IBO ITALY motorima.
Po želji se može ugraditi kabl bilo koje dužine.

UPOTREBA:
Snabdijevanje velikih farmi vodom iz dubokih vodozahvata, navodnjavanje vrtova i voćnjaka, grmlja i rasadnika, drenaža/odvodnjavanje zemljišta. sistemi vodosnabdijevanja, industrijske primjene.

Submersible pump 6″ SD Parameters table
Submersible pump 6″ ISP

6″ ISP

Višestepene pumpe za duboke bunare od nerđajućeg čelika prečnika do 145 mm, dizajnirane za pumpanje vode sa sadržajem peska do 0,3% iz bunara od minimalno 6” (150 mm). Robusna konstrukcija od nerđajućeg čelika obezbeđu- je dugotrajan i pouzdan rad.

Pumpe su dostupne sa 4 i 6 inčnim IBO ili IBO ITALY motorima.
Ovisno o zahtjevima kupaca, priključeni IBO ITALY motori mogu biti hlađeni uljem ili vodom.
Zbog provjerenog dizajna i vrlo visokih parametara u odnosu na prečnik pum- pi, mogu se koristiti u vrlo širokom spektru primjena, od snabdijevanja vodom velikih farmi do industrijskih rješenja.

UPOTREBA:
Snabdijevanje velikih farmi vodom iz dubokih vodozahvata, navodnjavanje vrtova i voćnjaka, grmlja i rasadnika, drenaža/odvodnjavanje zemljišta. sistemi vodosnabdijevanja, industrijske primjene.

Submersible pump 3″/4″/6″ IBO Deep wells filled with motor oil
Submersible pump 6″ ISP/Parameters table

3″/4″/6″ IBO pumpe sa motorima punjenim uljem za duboke bunare 

Višestepene pumpe za duboke bunare od nerđajućeg čelika prečnika do 145 mm, dizajnirane za pumpanje vode sa sadržajem peska do 0,3% iz bunara od minimalno 6” (150 mm). Robusna konstrukcija od nerđajućeg čelika obezbeđu- je dugotrajan i pouzdan rad.

Pumpe su dostupne sa 4 i 6 inčnim IBO ili IBO ITALY motorima.
Ovisno o zahtjevima kupaca, priključeni IBO ITALY motori mogu biti hlađeni uljem ili vodom.
Zbog provjerenog dizajna i vrlo visokih parametara u odnosu na prečnik pum- pi, mogu se koristiti u vrlo širokom spektru primjena, od snabdijevanja vodom velikih farmi do industrijskih rješenja.

UPOTREBA:
Snabdijevanje velikih farmi vodom iz dubokih vodozahvata, navodnjavanje vrtova i voćnjaka, grmlja i rasadnika, drenaža/odvodnjavanje zemljišta. sistemi vodosnabdijevanja, industrijske primjene.

Submersible pump 3″/4″/6″ IBO Deep wells filled with motor oil/Parameters table
Scroll to Top