• Početna
 • O Nama
  • Pumpe za vodu

   Water pumps icon

   Elektro motori

   Electric motors icon

   Varijatori

   Variator icon
 • Kontakt

AJ 50/60

Centrifugal pump AJ 50/60

Jednostepena samousisna centrifugalna površinska pumpa opremljena sistemom Venturi cijevi za povećani usisni kapacitet, dizajnirana za pumpanje čiste hladne vode iz vlastitih dovoda i
za povećanje pritiska. Dijelovi tijela pumpe i osovine koji dolaze u kontakt s vodom izrađeni su od nehrđajućeg čelika (INOX dizajn). Pumpa ima kabl za napajanje sa utikačem. Motor pumpe ima termičku zaštitu.

UPOTREBA:
Opskrba kuća vodom, kuća za odmor, okućnica i vrtova.
Kada se kombinuju sa rezervoarima pod pritiskom, pumpe se mogu koristiti u stambenim zgradama za jednu i više porodica, u industrijskim aplikacijama i za potrebe navodnjavanja.

Centrifugal pump AJ50/60 Flow/Head table
Centrifugal pump AJ50/60 Flow/Parameters table
Centrifugal pump WZI/QB

Jednostepene samousisne periferne površinske pumpe za pumpanje čiste hladne vode iz sopstvenih dovoda i za povećanje pritiska. Propeleri pumpe su izrađeni od mesinga. Tijelo pumpe je izrađeno od izdržljivog livenog gvožđa sa ugrađenim nepovratnim ventilom. Motor pumpe ima termičku zaštitu.

Pumpe imaju kabl za napajanje sa utikačem.
UPOTREBA:
Opskrba vodom kuća za odmor, okućnica i vrtova. Kada se kombinuju sa rezervoarima pod pritiskom, pumpe se mogu koristiti za jedno- i višeporodične stambene objekte, u industrijskoj primeni i za potrebe navodnjavanja.

Centrifugal pump WZI/QB Flow/Head table
WZI/QB Parameters table

JSW

Centrifugal pump JSW

Jednostepene samousisne centrifugalne pumpe opremljene sistemom Venturi cevi za povećani usisni kapacitet, dizajnirane za pumpanje čiste hladne vode iz sopstvenih dovoda i za povećanje pritiska. JSW pumpe su vrlo efikasne i dodatno pružaju izuzetno dobar usisni kapacitet vode. Pumpe JSW 200 imaju mesingano radno kolo. Sve JSW pumpe
opremljeni su termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.
UPOTREBA:
Snabdevanje vodom kuća i poljoprivrednih gazdinstava, kao i za navodnjavanje bašta. Kada se kombinuju sa rezervoarima pod pritiskom, pumpe se mogu koristiti za jedno- i višepo- rodične stambene objekte, u industrijskoj primeni i za potrebe navodnjavanja.

Centrifugal pump JWS Flow/Head table
Centrifugal pump JSW Parameters table

PJ 65/45 GARDEN

Centrifugal pump PJ 65/45 GARDEN

Samousisne centrifugalne baštenske pumpe opremljene sistemom Venturi cijevi za povećani usisni kapacitet. Tijelo pumpe je izrađeno od visokokvalitetnog materi- jala. Pumpe su opremljene prekidačem integriranim u kućište i ručkom za nošenje. Motor pumpe ima termičku zaštitu. Pumpa je dostupna sa fitingima, setovima za povišenje pritiska i inteligentnim kontrolerima pumpe.
UPOTREBA:
Snabdijevanje vodom kuća, vikendica, okućnica i vrtova, kao i za navodnjavanje.
U kombinaciji sa rezervoarima pod pritiskom, pumpe se mogu koristiti za jedno- i višeporodične stambene objekte, poljoprivredna gazdinstva i u industrijskoj primeni.

Centrifugal pump PJ 65/45 Garden Flow/Head table
Centrifugal pump PJ 65/45 Garden/Parameters table

MULTI 1300 INOX MULTI GARDEN

Centrifugal pump Multi 1300 Inox Multi Garden

Samousisna centrifugalna pumpa sa ugrađenim sitastim filterom, opremljena sistemom Venturi cijevi za povećan usisni kapacitet.
Tijelo pumpe je izrađeno od visokokvalitetnog materijala i nehrđajućeg čelika. Pumpa

opremljen je prekidačem integriranim u kućište i ručkom za nošenje. Motor pumpe ima termičku zaštitu. Pumpa je dostupna sa fitingima, setovima za povišenje pritiska i inteligentnim kontrolerima pumpe.
UPOTREBA:

Snabdijevanje vodom kuća, vikendica, okućnica i vrtova, kao i za navodnjavan- je. Kada se kombinuju sa rezervoarima pod pritiskom, pumpe se mogu koristiti za jedno- i višeporodične stambene objekte, poljoprivredna gazdinstva i u industrijskoj primeni

Centrifugal pump Multi 1300 Inox Multi Garden/Flow/Head table
Centrifugal Multi 1300 Inox Multi Garden/Parameters table

MHI

Centrifugal pump MHI

Grupa višestepenih samousisnih centrifugalnih pumpi dizajniranih za pumpanje čiste hladne vode iz sopstvenih dovoda i za povećanje pritiska.
Pumpe su opremljene sistemom Venturi cijevi za povećan usisni kapacitet. MHI pumpe su dostupne u dvije varijante: sa impelerima
od nehrđajućeg čelika (INOX dizajn) ili sa noril impelerima. Sve pumpe imaju kućište od nehrđajućeg čelika. Zbog tihog rada, pumpe se mogu instalirati unutar kuća.Pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora.

Centrifugal pump MHI Flow/Head table
Centrifugal pump MHI Parameters table

MH

Centrifugal pump MH

Grupa višestepenih samousisnih centrifugalnih pumpi dizajniranih za pumpanje čiste hladne vode iz sopstvenih dovoda i za povećanje pritiska. Pumpe su opremljene sistemom Venturi cijevi za povećan usisni kapacitet. MH pumpe su dostupne u dvije varijante: sa impelerima od nehrđa- jućeg čelika (INOX dizajn) ili sa noril impelerima. Sve pumpe imaju kućište od nerđajućeg čelika. Zbog svojih visokih performansi, efikasnosti i parametara, pumpe se često koriste za snabdijevanje vodom kuća i poljoprivrednih gazdinstava. Zbog tihog rada, pumpe se mogu instalirati unutar kuća. Pumpe su opremljene termičkom zaštitom ugrađenom u namotaj motora. Sve MH pumpe su dostupne u verziji od 230 V ~ / 50 Hz. MH 1300 / INOX i MH 2200 INOX pumpe su dodatno dostupne u verziji od 400 V ~ 3/50 Hz. MH pumpe su takođe dostupne sa setovima za povišenje pritiska i sa PC inteligentnim kontrolerima pumpi (PC15, PC16, PC10P, PC59).

Centrifugal pump MH Flow/Head table
Centrifugal pump MH/Parameters table
Scroll to Top