Ventilatori

Centrifugalni ili pužni

Ventilatori ove serije su pogodni za usisavanje čistog zraka. Uglavnom se koriste za isušivanje fabrika, industrijskih objekata i stambenih objekata. Takodje se koriste za izvlačenje dima i uopšteno kada je potreban protok zraka sa niskim pritiskom. Temperatura usisnog fluida ne sme da prelazi 40 stepeni.

Aksijalni

Ventilatori ove serije su pogodni za usisavanje čistog zraka. Uglavnom se koriste za isušivanje fabrika, industrijskih objekata i stambenih objekata. Takodje se koriste za izvlačenje dima i uopšteno kada je potreban protok zraka sa niskim pritiskom. Temperatura usisnog fluida ne sme da prelazi 40 stepeni. Prečnik od 100 do 800 mm.